Wednesday, February 17, 2010

Tips & Trick Photoshop : Copy Layer Style

Tips & Trick : Copy Layer Style
Tujuan : Membuat salinan pantas layer yang mengandungi Kesan Khas/LayerStyle
Perisian : Adobe Photoshop CS3
Penulisan oleh :Mr Pixie

1) Mari kita mulakan, sebagai contoh saya tunjukkan pada gambar rajah dibawah. Sebagaimana yang anda lihat terdapat dua ayat utama iaitu Pixie Studio dan Design & Multimedia. Hanya ayat Pixie Studio sahaja diletakkan kesan khas. Tutorial ini akan mengajar anda cara untuk meletakkan kesan khas yang sama pada teks Design & Multimedia.

* hanya perkataan Pixie Studio sahaja mempunyai Kesan Khas/LayerStyle

2) Right Click pada pada layer Design & Multimedia


3) Copy Layer style4) Kemudian Klik layer teks Pixie Studio, dan Klik
Paste Layer Style.5) Lihat Hasil Terakhir pada Gambar rajah 5, Mudah bukan?


*pengubahsuaian kadang kala perlu dilakukan pada pilihan option layer style, contohnya stroke perlu dinipiskan sedikit jika objek/teks yang di Paste adalah lebih kecil daripada objek sebenar ^^ Mudah bukan?

No comments:

Post a Comment